Sumber Keilmuan / The Sources

cimande 1cimande 2

cimande 3

Ulin Makao

Abah Atje 3

Sumber Keilmuan

Pendiri Garis Paksi telah mempelajari berbagai Aliran Pencak Silat dan Perguruan Pencak Silat dari berbagai guru. Mereka adalah sebagai berikut:

 1. Aliran Cimande (guru: Abah H. Darwis, Bapak Beni Azhar, Ma Uwi)
 2. Aliran Cikalong (guru: Bapak Abdur Rauf, Bapak H.E. Harun, Abah Iwan Abdurrahman, Bapak H. Azis Asy’arie)
 3. Aliran Sabandar (guru: Abah Tb Ace Setrawijaya)
 4. Aliran Sera (guru: Ki Daus, Wa Ujang, Wa Enteng, Abah Yaya, Kang Hema, Kang Mikmik)
 5. Ameng Timbangan (guru: Aki Muhyidin Anggakusumah, Bapak Ahmad Bassari)
 6. Ulin Makao/Ulin Ki Abu (guru: Ki Asnawi, Ki Arba, Ka Atma, Bapak Agus Iim)
 7. Ulin Alip (guru: Bapak Uki Mulki)
 8. Sanalika (guru: Bapak Umar Suryana, Bapak Ageung, Bapak Nandar, Bapak Masna Mulyana, Bapak H. Sulaeman Wijaya)
 9. Maenpo Peupeuhan (guru: Bapak Jaja Wijayakusumah)
 10. Maenpo Gan Abad (guru: Aki Memed, Bapak H.E. Harun)
 11. Muyuk Liga (guru: Bapak Yamadewa, Bapak Warta Sumirat)
 12. HPS Panglipur (guru: Bapak Mohammad Saleh)
 13. PPS Manderaga (guru: Bapak Agus Iim Suryana)
 14. PPS Sekar Pusaka (guru: Aki Iyat Ruchiyat)
 15. PPS Pager Kancana (guru: Bapak Odid Supardi)
 16. PPS Budhi Kancana (guru: Aki Suherman)
 17. PPS Wargi Setia (guru: Bapak Elon Ardita)
 18. Riksa Diri (guru: Bapak Nunung Hudaya)
 19. Gerak Gulung (guru: Kang Awang M. Ridwan)
 20. Cangkar Maung (guru: Mang Karma)
 21. Silat Mahmud (guru: Wa Abidin, Kang Jenal)
 22. Silat Haji Salam Banten (guru: Abah Sumianto)
 23. Silat Kataraji (guru: Bapak Yusyus Kuswandana)

The Sources

The founder of Garis Paksi has studied various Pencak Silat Styles and Pencak Silat School from various teachers. They are as follows:

 1. Cimande style (teachers: Abah H. Darwis, Mr. Beni Azhar, Ma Uwi)
 2. Cikalong style (teachers: Mr. Abdur Rauf, Mr. H.E. Harun, Abah Iwan Abdurrahman, Mr. H. Azis Asy’arie)
 3. Sabandar style (teacher: Abah Tb Ace Setrawijaya)
 4. Sera style (teachers: Ki Daus, Wa Ujang, Wa Eteng, Abah Yaya, Kang Hema, Kang Mikmik)
 5. Ameng Timbangan style (teachers: Aki Muhyidin Anggakusumah, Mr. Ahmad Bassari)
 6. Ulin Makao/Ulin Ki Abu style (teachers: Ki Asnawi, Ki Arba, Ka Atma, Mr Agus Iim)
 7. Ulin Alip style (teacher: Mr. Uki Mulki)
 8. Sanalika style (teachers: Mr. Umar Suryana, Mr. Ageung, Mr. Nandar, Mr. Masna Mulyana, Mr. H. Sulaeman Wijaya)
 9. Maenpo Peupeuhan style (teacher: Mr. Jaja Wijayakusumah)
 10. Maenpo Gan Abad style (teachers: Aki Memed, Mr. H.E. Harun)
 11. Muyuk Liga style (teachers: Mr. Yamadewa, Mr. Warta Sumirat)
 12. HPS Panglipur school (teacher: Mr. Mohammad Saleh)
 13. PPS Manderaga school (teacher: Mr. Agus Iim Suryana)
 14. PPS Sekar Pusaka school (teacher: Aki Iyat Ruchiyat)
 15. PPS Pager Kancana school (teacher: Mr. Odid Supardi)
 16. PPS Budhi Kancana school (teacher: Aki Suherman)
 17. PPS Wargi Setia school (teacher: Mr. Elon Ardita)
 18. Riksa Diri school (teacher: Mr. Nunung Hudaya)
 19. Gerak Gulung style (teacher: Kang Awang M. Ridwan)
 20. Cangkar Maung style (teacher: Mang Karma)
 21. Silat Mahmud style (teacher: Wa Abidin, Kang Jenal)
 22. Silat Haji Salam Banten school (teacher: Abah Sumianto)
 23. Silat Kataraji school (teacher: Mr. Yusyus Kuswandana)